Côr Meibion Dyffryn Aman
This site is currently being updated. Sorry for the inconvenience
Côr Meibion Dyffryn Aman is proud to support our accompianist Bethan Wynne Phillips
in her 30 for 30 challenge in support for the mental health charity MIND. Please click here for more information and to support Bethan.
link to 30 for 30


About the choir

Côr Meibion Dyffryn Aman was established in 1990 by a group of friends who enjoyed singing together and thought it was about time that there should be a male voice choir in the area. The current membership of 51 choristers is drawn from the many towns and villages of the Amman Valley. The choir has performed in 350 concerts at venues all over the Britain and has travelled to Ireland, France, the Netherlands and, most recently, Belgium to sing. Over the years we have helped to raise many thousands of pounds for worthy causes and we are particularly proud of having recently raised £6,500 for prostate cancer by completing a challenge to sing on all three of the highest peaks in Wales. A group of intrepid choristers, joined by Bethan Wynne Phillips, one of our accompanists, braved the elements during the Spring bank holiday weekend to climb Snowdon, Cader Idris and Pen y Fan. Our repertoire is extensive and varied ranging from operatic choruses to the pop songs of the 21st Century. We produced our first CD some years ago and our second was brought out to mark our 25th anniversary as a choir in 2015. We are presently working on choosing the songs for our third CD which we hope will coincide with our 30th anniversary in 2020. The Amman Valley is located in the county of Carmarthenshire in South West Wales. The area was dominated by coal mines and heavy industry for over a century but by today the mining industry has all but disappeared. Whilst our fathers and grand fathers would once have been coal miners, our choristers are drawn from all walks of life. Welsh is spoken by the majority of people in the Amman Valley and this is reflected within the choir. We sing primarily in both English and Welsh but we have been known to sing in Latin, German, French, Xhosa and even Japanese. The choir's musical director from the start has been Ian Llewelyn. Ian studied music at the University of Wales Aberystwyth, graduating in 1982. He has worked in local government since 1983 and has conducted several choirs over the years. Ian was one of the driving forces in forming Côr Meibion Dyffryn Aman in 1990 and remains so today.

Y Côr

Sefydlwyd Côr Meibion Dyffryn Aman ym 1990 gan grwp o ffrindiau a fwynhâi ganu gyda'i gilydd ac a gredai ei bod hi'n hen bryd cychwyn côr meibion yn yr ardal. Denir y 51 o'r aelodau presennol o'r amryw drefi a phentrefi yn ardal Dyffryn Aman. Mae'r côr wedi perfformio mewn 350 cyngerdd a mwy mewn lleoliadau dros Brydain i gyd. Mae wedi teithio i Iwerddon, Ffrainc, Yr Iseldiroedd ac yn ddiweddar, Gwlad Belg i ganu. Dros y blynyddoedd rydym wedi helpu codi miloedd o bunnoedd at achosion da. Yn ystod Gŵyl Banc y Sulgwyn 2017, cyflawnwyd her tri phigyn, sef dringo'r Wyddfa, Cadair Idris a Phen y Fan, a chanu cân ar bob pigyn, ac fe gasglwyd y swm anrhydeddus o £6,500 ar gyfer elusen cancr y brostad. Mae ein dewis o ganeuon yn eang ac amrywiol, yn cwmpasu corysau operatig a chaneuon pop yr unfed ganrif ar hugain. Cynhyrchom ein cryno ddisg cyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl, yr ail i ddathlu'n pen blwydd yn 20 oed yn 2015 ac ar hyn o bryd mae Ian yn brysur yn dewis darnau ar gyfer y ddisg nesaf. Mae Dyffryn Aman yn sir Gaerfyrddin yn Ne Orllewin Cymru. Bu'r ardal dan drem pyllau glo a diwydiant trwm am dros ganrif ond erbyn heddiw, prin yw eu hôl. Tra bu'n tadau a'n teidiau bob un yn lowyr, mae gan ein cantorion ni gefndiroedd amrywiol. Siaredir y Gymraeg gan y mwyafrif yn Nyffryn Aman ac adlewyrchir hyn o fewn y côr. Canwn yn y Gymraeg a'r Saesneg yn bennaf ond rydym wedi canu yn Ffrangeg, Almaeneg, Lladin, Xhosa a hyd yn oed Siapaniaidd ar ambell achlysur! Ian Llewelyn sydd wedi bod yn gyfarwyddwr cerdd i'r côr ers y dechrau. Astudiodd Ian Gerdd ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, a graddiodd ym 1982. Mae wedi gweithio i lywdoraeth leol er 1983. Bu Ian yn arweinydd ar nifer o gorau dros y blynyddoedd ac efe oedd yr un allweddol wrth sefydlu Côr Meibion Dyffryn Aman ym 1990.