Croeso i wefan Côr Meibion Dyffryn Aman.

Sefydlwyd Côr Meibion Dyffryn Aman ym 1990 gan grwp o ffrindiau a fwynhâi ganu gyda’i gilydd ac a gredai ei bod hi’n hen brydcychwyn côr meibion yn yr ardal. Denir y 45 o’r aelodau presennolo’r amryw drefi a phentrefi yn ardal Dyffryn Aman. Mae’r côr wedi perfformio mewn 270 cyngerdd a mwy mewn lleoliadau dros Brydain i gyd. Mae wedi teithio i Iwerddon, Ffrainc, Yr Iseldiroedd ac eleni, Gwlad Belg i ganu. Dros y blynyddoedd rydym wedi helpu codi miloedd o bunnoedd at achosion da.

Mae ein dewis o ganeuon yn eang ac amrywiol,yn cwmpasu corysau operatig a chaneuon pop yr unfed ganrif ar hugain. Cynhyrchom ein cryno ddisg cyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl a byddwn yn dychwelyd i’r stiwdio recordio yn yr Hydref fel y medrwn greu cryno ddisg newydd i ddathlu’n pen blwydd yn 20 oed yn 2010. Mae Dyffryn Aman yn sir Gaerfyrddin yn Ne Orllewin Cymru. Bu’r ardal dan drem pyllau glo a diwydiant trwm am dros ganrif ond erbyn heddiw, prin yw eu hôl. Tra bu’n tadau and teidiau bob un yn lowyr, mae gan ein cantorion ni gefndiroedd amrywiol. Siaredir y Gymraeg gan y mwyafrif yn Nyffryn Aman ac adlewyrchir hyn o fewn y côr. Canwn yn y Gymraeg a’r Saesneg, a hyd yn oed Ffrangeg ac`Almaeneg ar ambell achlysur! Ian Llewelyn sydd wedi bod yn gyfarwyddwr cerdd i’r côr ers y dechrau. Astudiodd Ian Gerdd ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth,a graddiodd ym 1982. Mae wedi gweithio i lywdoraeth leol er 1983. Mae wedi arwain sawl côr dros y blynyddoedd a helpodd sefydlu Côr Meibion Dyffryn Aman ym 1990.


 

Dilynwch Cor Meibion Dyffryn Aman


Danfonwch Neges